CTCC, czyli Creative Traditional Companies Cooperation, to projekt finansowany ze środków UE, koncentrujący się na wzroście innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w regionie nadbałtyckim poprzez współpracę międzysektorową. 

Weź udział w międzynarodowym projekcie, nawiąż interesujące kontakty i wesprzyj innowacyjność swojego podmiotu.

Zapraszamy do współpracy.

DLA KOGO?


Grupę docelową stanowi ok. 200 firm działających w branży morskiej i energii odnawialnych z Dani, Niemiec, Litwy, Szwecji i Polski.


Możesz wziąć udział w projekcie jeśli:

 • jesteś małym lub średnim przedsiębiorcą,
 • posługujesz się językiem angielskim,
 • należysz do sektora:
  • przemysłu tradycyjnego (transport morski oraz budowa statków, energia odnawialna, turystyka morska),
  • sektora kreatywnego (design, architektura, marketing i reklama, oprogramowanie, projektowanie gier),
 • działasz w województwie zachodniopomorskim,
 • chcesz zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną oraz budować/umocnić wizerunek firmy,
 • jesteś otwarty, aby odkrywać regiony i poznawać kulturę w ramach współpracy międzysektorowej z Danią, Niemcami, Litwą i Szwecją.

W JAKI SPOSÓB?

KORZYŚCI?

 1. Pozycjonowanie przedsiębiorstwa na Interaktywnej Mapie projektu
  (https://map.movecreative.eu)

  Mapa projektu CTCC jest narzędziem online skupiającym instytucje zaangażowane we współpracę międzysektorową w regionie Południowego Bałtyku. Platforma pozwala zaistnieć na międzynarodowym forum oraz pozyskać partnerów zarówno z sektora tradycyjnego, jak i kreatywnego. 

 2. Udział w szkoleniu (2 dni) w Pomorskiem Parku Naukowo-Technologicznym – Gdynia | 4-5 kwietnia 2019.

  Szkolenie ma na celu pogłębienie kompetencji pracowników przedsiębiorstw w zakresie wykorzystywania innowacyjnych narzędzi projektowania usług, produktów lub struktur organizacyjnych. Szkolenie pozwala na współdziałanie z kreatywnymi ludźmi i wybitnymi ekspertami. Zainteresowane przedsiębiorstwa wspierać będziemy w procesie tworzenia wartości dla klienta oraz przeprowadzimy ocenę ich potrzeb. Ułatwimy nawiązanie oraz kontynuację współpracy ze specjalistami z branży kreatywnej.

 3. Włączenie do programu pilotażowego prowadzącego do stworzenia prototypu innowacyjnego produktu/usługi lub modelu biznesowego (dla wybranych 3 firm z regionu woj. zachodniopomorskiego).

  Wytypowanie firm do prac nad innowacyjnym rozwiązaniem nastąpi po przeprowadzeniu w nich audytu potrzeb rozwojowych przez ekspertów CTCC. Cały zakres prac finansowany jest z budżetu projektu, aż do momentu wypracowania gotowego do wdrożenia prototypu produktu/usługi/modelu biznesowego.

Udział w Projekcie jest bezpłatny, a organizatorzy pokrywają koszty przejazdów oraz noclegów podczas szkoleń. Wszystkie wydarzenia w projekcie będą odbywać się w języku angielskim.

HARMONOGRAM PRAC