Zapraszamy!

Weź udział w międzynarodowym projekcie, nawiąż interesujące kontakty i wesprzyj innowacyjność swojego podmiotu.

Zapraszamy do kontaktu

Monika Tomczyk

Stowarzyszenie Media Dizajn
ul. Woj. Polskiego 90
70-482 Szczecin
TEL. 609 90 90 19
E-MAIL: mtomczyk@mediadizajn.pl

Patrycja Zalewska

Stowarzyszenie Media Dizajn
ul. Woj. Polskiego 90
70-482 Szczecin
TEL. 697 63 57 24
E-MAIL: pzalewska@icloud.com

Hanna Wysocka

Stowarzyszenie Media Dizajn
ul. Woj. Polskiego 90
70-482 Szczecin
TEL. 500 57 53 23
E-MAIL: hwysocka@mediadizajn.pl