IV MIĘDZYNARODOWY KONGRES KREATYWNY

10-11.10.2019


Organizatorzy

partner

Wydarzenie współfinansowane w ramach projektu „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje”. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Oś Priorytetowa I Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.14 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Decyzja o dofinansowaniu projektu nr RPZP.01.14.00-32-0001/17-00.


Partnerzy

partner

Rada programowa

 • dr Rafał Szymański - Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. Kamil Kuskowski - Dziekan Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie
 • mgr Hanna Wysocka - Inkubator Kultury / Stowarzyszenie Media Dizajn
 • prof. dr hab. Władysław Janasz
 • prof. Achim Hack - Dziekan Wydziału Designu - University of Applied Science Wismar
 • prof. dr hab. Wojciech Downar - Uniwersytet Szczeciński
 • dr Magdalena Małachowska - Akademia Sztuki w Szczecinie
 • dr Monika Spychalska-Wojtkiewicz - Uniwersytet Szczeciński
 • dr Monika Tomczyk - Uniwersytet Szczeciński
 • mgr Hanna Wysocka - Inkubator Kultury
 • dr Laima Garlitz - University of Applied Science Wismar
 • dr Hanna Soroka-Potrzebna - Uniwersytet Szczeciński
 • dr Magdalena Ławicka - Uniwersytet Szczeciński

Komitet organizacyjny

 • Marta Ciesielska - Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki
 • Paulina Chmielowska - Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki
 • dr Magdalena Małachowska - Akademia Sztuki w Szczecinie
 • dr Monika Spychalska-Wojtkiewicz - Uniwersytet Szczeciński
 • dr Monika Tomczyk - Uniwersytet Szczeciński
 • Marta Wylegała - Szczeciński Inkubator Kultury
 • Hanna Wysocka - Szczeciński Inkubator Kultury
 • Anna Tyborczyk - Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński
 • Zuzanna Urban - Wydział Sztuk Wizualnych, Akademia Sztuki
 • Kinga Łukasik - Wydział Sztuk Wizualnych, Akademia Sztuki
 • Adrianna Wesołowska - Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński
 • Patrycja Zalewska - Stowarzyszenie Media Dizajn
 • Grzegorz Piaseczny - Stowarzyszenie Media Dizajn
 • Marta Szpatowicz - Wydział Filologiczny, Uniwersytet Szczeciński
 • Maciej Piasecki - Wydział Sztuk Wizualnych, Akademia Sztuki

Projektowanie przyszłości i projektowanie dla przyszłości.

Co by było, gdybyśmy mieli nowy sposób projektowania produktów, usług i przedsiębiorstw, które byłyby dobre zarówno dla ludzi, planety i biznesu? Gdyby tak można było przeprojektować wszystko? Zacząć już dzisiaj tworzyć przyszłość? Nowe narzędzia, takie jak sztuczna inteligencja, internet rzeczy i biomimikra, oznaczają, że dzisiejsze ambicje projektowe są ograniczone jedynie przez naszą wyobraźnię.


Przyszłość, którą chcemy, musi zostać zaprojektowana, inaczej dostaniemy taką przyszłość, której nie chcemy
Joseph Beuys

Podczas konferencji Design Plus 2019 dyskutowana będzie przyszłość sektora mody, gier i produkcji audiowizualnych oraz projektowania produktów i usług. Zostaną poruszone tematy projektowania przyszłości, ekonomii współdzielenia i ekonomii cyrkularnej.

Co zrobić dzisiaj, żeby było jutro?

Przemysł mody jest drugim co wielkości, największym producentem odpadów na świecie. Według badań, do roku 2030 światowa liczba odpadów podwoi się. Największe wysypisko to Wielki Oceaniczny Płat Śmieci pływający po Pacyfiku - zaczyna się ok. 900 km od wybrzeży Kalifornii, a kończy w okolicach Japonii. Jak pogodzić zmieniające się trendy, modę przemijającą z sezonu na sezon- ze zrównoważonym rozwojem? Dlaczego (i czy) warto być slow, a nie fast?

Rozwijająca się technologia daje prawie nieograniczone możliwości rozrywki i przenoszenia się w wirtualny świat. Do 2017r. odsetek gospodarstw domowych w Europie posiadających dostęp do internetu zwiększył się do 87 % – to wzrost o 32 punkty procentowe w porównaniu z 2007 r. Kupujemy coraz więcej, żyjemy szybko i nie zastanawiamy się nad konsekwencjami swoich codziennych zachowań i nawyków.

Czy świadomi konsumenci mogą zmienić rynek? Czy może nadal aktualne jest Schumpeterowskie stwierdzenie, które mówi, że to nie konsumenci pierwsi wyrazili potrzebę i popyt na lampy elektryczne, nylonowe pończochy, podróżowanie samochodami lub samolotami, słuchanie radia albo żucie gumy, ale że olbrzymia większość zmian została wymuszona przez producentów – właśnie na konsumentach? Ci ostatni najczęściej opierali się zmianom i musieli być odpowiednio „wyedukowani”, poprzez rozbudowane psychotechniki reklamy.

partner